Help mee: voorkom problemen door rondzwervende mondkapjes!hond met een mondkapjeWereldwijd worden mondkapjes gedragen om het risico van overdracht van COVID-19 tussen mensen te beperken. Het maandelijks gebruikte aantal wereldwijd werd geschat op 129 miljard (Prata et al. 2020).

Helaas zijn zwervende wegwerp mondkapjes daarmee ook een bekend straatbeeld geworden.

Help mee om deze vervuiling van de omgeving te beperken; let als consument goed op dat de gebruikte mondkapjes in het restafval komen, en niet gaan zwerven in de natuur!

Zwervende wegwerp mondkapjes vormen een direct gevaar voor dieren, die in het elastiek verstrikt kunnen raken, of ze per ongeluk opeten. Ze zijn ook een bron van ongecontroleerde (plastic)vervuiling van onze omgeving (Parashar et al, 2021).

Referenties

Prata JC, Silva ALP, Walker TR, Duarte AC, Rocha-Santos T. COVID-19 pandemic repercussions on the use and management of plastics. Environ. Sci. Technol. 2020, 54, 13, 7760–7765.
https://doi.org/10.1021/acs.est.0c02178

Parashar N, Hait S. Plastics in the time of COVID-19 pandemic: protector or polluter? Sci. Total Encviron., 2021, 759, 144274. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144274

 Zie ook:

Eerste aanwinst van 2021: Mondkapmeeuw | Natuurhistorisch Museum Rotterdam (hetnatuurhistorisch.nl)

COVID-19 Facemasks & Marine Plastic Pollution – OCEANS ASIA

Masks that choked our oceans: abandoned masks threaten environment – CGTN

More Than 1.5 Billion Masks Are Believed to Have Entered the Oceans In 2020 (greenmatters.com)