Foto: Margriet Montizaan
Wilde dieren en ziekten
samen met u zetten wij deze kennis goed in

Welkom op Dutch Wildlife Health Centre

De missie van het Dutch Wildlife Health Centre is het vermeerderen van de kennis over de gezondheid van wilde dieren en het bevorderen van een goed gebruik van deze kennis. Er wordt hierbij gelet op het beleid aangaande de volksgezondheid en de gezondheid van gedomesticeerde en in het wild levende dieren.

Op deze website vindt u informatie over ziekten bij in het wild levende dieren in zowel Nederland als het buitenland. De informatie is zowel via de ziekte als de diersoort te vinden.

Voor het melden van een dood wild dier, kunt u gebruik maken van het meldingsformulier. Onder de rubriek ‘vragen’ vindt u meer informatie over o.a. welke dode dieren te melden voor onderzoek bij DWHC, en wanneer een dood dier wordt opgehaald en onderzocht.

Laatste Nieuws

Teek_vierkant

Patiënt ziek door teken-encefalitisvirus

Het RIVM meldt een met teken-encefalitisvirus (TBE-virus) besmette patiënt, die herstellende is. De patiënt was gebeten door een teek die het virus bij zich droeg. De tekenbeet is waarschijnlijk in Nederland (Utrechtse Heuvelrug) opgelopen.
Lees meer
one-health-logo-nl

Vijfjarig jubileum Signaleringsoverleg Zoönosen

Na een aantal grote uitbraken van zoönosen, waaronder Q-koorts, werd duidelijk dat het noodzakelijk is een goede samenwerking te hebben tussen veterinaire en humane artsen. Hiertoe is o.a. het Signaleringsoverleg Zoönosen (SO-Z) opgezet. Eén keer per maand komen deskundige uit de medische- en veterinaire sector
Lees meer
Teek_vierkant

Teken-encefalitis virus in Nederland aangetroffen

Het RIVM heeft in DWHC-reeënbloedmonsters uit Overijssel antistoffen gevonden tegen het teken-encefalitisvirus. Het virus zelf is aangetroffen in twee teken uit hetzelfde gebied. Er zijn geen patiënten bekend die in Nederland besmet zijn geraakt met het virus.
Lees meer
« Ouder nieuws

Lopende Projecten

Foto: Dick Pasman

Vier verschillende ziekten gevonden als doodsoorzaak bij groenlingen

De groenling staat dit jaar extra in de belangstelling bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC), het centrum dat ziekten onder in het wild levende dieren in Nederland signaleert en onderzoekt. In het eerste kwartaal van 2016 zijn zestien meldingen van dode groenlingen en andere vinkachtigen binnengekomen.
Lees meer
Foto: Dick Pasman

De groenling: speerpuntdier DWHC 2016

In 2016 staan de groenling en andere vinkachtigen extra in de belangstelling van DWHC. Het doel is om meer inzicht te krijgen in Het Geel (trichomonose), een ziekte die in Engeland in relatie wordt gebracht met de sterke achteruitgang van groenlingen aldaar.
Lees meer
« Alle projecten

Agenda

« Agenda overzicht