Wilde dieren en ziekten
samen met u zetten wij deze kennis goed in

Welkom op Dutch Wildlife Health Centre

De missie van het Dutch Wildlife Health Centre is het vermeerderen van de kennis over de gezondheid van wilde dieren en het bevorderen van een goed gebruik van deze kennis. Er wordt hierbij gelet op het beleid aangaande de volksgezondheid en de gezondheid van gedomesticeerde en in het wild levende dieren.

Op deze website vindt u informatie over ziekten bij in het wild levende dieren in zowel Nederland als het buitenland. De informatie is zowel via de ziekte als de diersoort te vinden.

Voor het melden van een dood wild dier, kunt u gebruik maken van het meldingsformulier. Onder de rubriek ‘vragen’ vindt u meer informatie over o.a. welke dode dieren te melden voor onderzoek bij DWHC, en wanneer een dood dier wordt opgehaald en onderzocht.

Wordt het ree ziek van stress?

In dit onderzoeksproject zal gekeken worden of er een relatie is tussen chronische stress  (gemeten in vacht en hersenen), het aantal teken en door teken overdraagbare ziektes.Maak dit onderzoek mogelijk en doneer nu: Crowd funding: Ga via deze link naar de website vriendendiergeneeskunde.nl om uw donatie voor dit project te geven.

Laatste Nieuws

Berlijn: nieuw pokkenvirus bij rode eekhoorns

In 2015 en 2016 werden in de regio Berlijn een aantal jonge rode eekhoorns (Sciurus vulgaris) gevonden met ernstige ontstekingen aan tenen van de voor en achterpoten, de  oorschelpen, de neus, de staart en het anale gebied. De oorzaak was onbekend. Door de ontstekingen konden de jonge eekhoorns niets
Lees meer

Griekenland: sterfte van eksters door westnijlvirus

In Zuid Griekenland is sinds eind juni sterfte onder eksters, zwarte en bonte kraaien waargenomen. De lokale bevolking geeft aan dat vanaf half juli ook duidelijk een afname in de populatie wilde vogels, met name eksters, is te zien.  Eind juli werden 20 dode ekster, die binnen een straal van 300 m lagen,
Lees meer
« Ouder nieuws

Lopende Projecten

Wezel en hermelijn: tussenbericht DWHC speerpuntdieren 2017

In het eerste half jaar zijn zes wezels voor onderzoek binnengekomen bij het nationaal wildziekten centrum DWHC. Alle zes zijn door trauma (lichamelijk letsel) doodgegaan. In drie gevallen duiden gaatjes (perforaties) in de huid op predatie.  Van deze drie wezels hadden twee dieren een longontsteking. Mogelijk dat
Lees meer

Tussenrapportage groenling, DWHC-speerpuntdier 2016

In 2016 waren de groenling en andere vinkachtigen de speerpuntdiersoorten van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). De keuze voor deze vogelsoort(en) was gemaakt om beter zicht te krijgen op de aanwezigheid en de verspreiding van de ziekte Het Geel (trichomonose) onder groenlingen en andere vinkachtigen in Nederland.
Lees meer
« Alle projecten

Agenda

Zoobiquity-congres 2.0

Honden met kanker, panda’s met anorexia, flamingo’s met een hartaanval, olifanten met TBC. De laatste tijd wordt steeds duidelijker dat mensen en dieren dezelfde aandoeningen hebben. Kanker is inmiddels bij honden de belangrijkste doodsoorzaak. Mensenartsen en dierenartsen krijgen dus te maken met dezelfde
Lees meer
« Agenda overzicht