Wilde dieren en ziekten
samen met u zetten wij deze kennis goed in

Welkom op Dutch Wildlife Health Centre

De missie van het Dutch Wildlife Health Centre is het vermeerderen van de kennis over de gezondheid van wilde dieren en het bevorderen van een goed gebruik van deze kennis. Er wordt hierbij gelet op het beleid aangaande de volksgezondheid en de gezondheid van gedomesticeerde en in het wild levende dieren.

Op deze website vindt u informatie over ziekten bij in het wild levende dieren in zowel Nederland als het buitenland. De informatie is zowel via de ziekte als de diersoort te vinden.

Voor het melden van een dood wild dier, kunt u gebruik maken van het meldingsformulier. Onder de rubriek ‘vragen’ vindt u meer informatie over o.a. welke dode dieren te melden voor onderzoek bij DWHC, en wanneer een dood dier wordt opgehaald en onderzocht.

reebok kijkt je aan

Foto: Dick Pasman

Steun het onderzoek: Wordt het ree ziek van stress?

In dit onderzoeksproject zal gekeken worden of er een relatie is tussen chronische stress  (gemeten in vacht en hersenen), het aantal teken en door teken overdraagbare ziektes.  Steun het project door te doneren. Dit kan eenvoudig via deze link naar de website van vriendendiergeneeskunde.nl. Klik vervolgens op ‘Doneer nu’ en vul links een bedrag in, of klik op één van de voorgestelde bedragen, vul de overige gegevens in en kies de manier van betalen.

 

Vervolgonderzoek bij een uitbraak

Foto: Sandra Advokaat

Tijdens een uitbraak komen ook andere vragen boven water dan alleen aan welke ziekte de dieren zijn doodgaan (de diagnose). Vragen waar we graag antwoord op zouden willen krijgen. Zo hebben we dit jaar te maken met merelsterfte door het usutuvirus. Een deel van de onderzochte merels heeft ook een huidontsteking en/of kale plekken. Is dit iets dat ook door het usutuvirus komt? Vind je dit vervolgonderzoek net zo belangrijk als wij?  Word vriend en ondersteun dit project.

 

Foto banner edelherten: Eline de Jong

Laatste Nieuws

De opgezette wilde kat van Nijswiller (foto: Neeltje Huizenga).

Gevarieerd menu voor de wilde kat van Nijswiller

De wilde kat die in februari 2017 bij Nijswiller werd doodgereden, bleek maar liefst negen prooien in z’n maag te hebben. Het dier was verder kerngezond en heeft pech gehad met het oversteken van de provinciale weg. De wilde kat komt sinds een aantal jaar weer in Nederland voor. De conditie van de kat van
Lees meer

Dode wolf was gezond, maar had al enige tijd niet gegeten

De eerste resultaten van het onderzoek naar de dode wolf zijn bekend. Patholoog Marja Kik (DWHC, faculteit Diergeneeskunde): “Interessant om te vermelden is dat de maag en darmen, op lintwormen na, geheel leeg waren. Het dier had dus al even niet gegeten, mogelijk zo’n 48 uur.” 
Lees meer
« Ouder nieuws

Lopende Projecten

Wezel en hermelijn: tussenbericht DWHC speerpuntdieren 2017

In het eerste half jaar zijn zes wezels voor onderzoek binnengekomen bij het nationaal wildziekten centrum DWHC. Alle zes zijn door trauma (lichamelijk letsel) doodgegaan. In drie gevallen duiden gaatjes (perforaties) in de huid op predatie.  Van deze drie wezels hadden twee dieren een longontsteking. Mogelijk dat
Lees meer

Tussenrapportage groenling, DWHC-speerpuntdier 2016

In 2016 waren de groenling en andere vinkachtigen de speerpuntdiersoorten van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). De keuze voor deze vogelsoort(en) was gemaakt om beter zicht te krijgen op de aanwezigheid en de verspreiding van de ziekte Het Geel (trichomonose) onder groenlingen en andere vinkachtigen in Nederland.
Lees meer

Hermelijn en wezel: DWHC speerpuntdieren 2017

Het Dutch Wildlife Health Centre heeft voor 2017 de twee,  in Nederland voorkomende kleine marterachtigen gekozen als speerpuntdieren: de hermelijn (Mustela erminea) en de wezel (Mustela nivalis). Deze keuze is gemaakt omdat er nog relatief weinig bekend is over hun verspreiding in Nederland en over de vraag aan
Lees meer
« Alle projecten

Agenda

« Agenda overzicht