Organisatie

De mensen die deeltijds (bij elkaar 4,4 fte) bij het DWHC werken zijn, zijn:

Naam Functie
Prof. Dr. A. Gröne (DVM, Dipl. ECVP, Dipl. ACVP) Directeur
Dr. J. Rijks (DVM, EBVS® European Veterinary Specialist
in Wildlife Population Health)
Onderzoeker (ecologie & epidemiologie)
Dr. M. Kik (DVM, Dipl. Vet. Pathol. NL) Patholoog
Dr. J. IJzer (DVM, Dipl. Vet. Pathol. NL) Patholoog
Ir. M.G.E. Montizaan Communicatie
H. Hesselink Administratie
N. Buijs Technische ondersteuning

De medewerkers worden in verschillende taken in hun werkzaamheden bijgestaan door: administratie, sectiezaal medewerkers, specialisten in opleiding veterinaire pathologie van de afdeling Pathologie van de faculteit Diergeneeskunde en stagiaires.

Zeezoogdieren

We werken in nauw verband samen met het team postmortaal onderzoek zeezoogdieren dat naast Andrea Gröne (zie boven) bestaat uit:

Naam Functie
Lonneke IJsseldijk Project-coördinator

Meer informatie is te vinden op de website Strandingsonderzoek