De OIE gaat richtlijnen opstellen voor de handel in wilde dierenDe wereld gezondheidsorganisatie OIE is richtlijnen en standaarden aan het ontwikkelen voor de handel in wilde dieren. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op goed bestuur, en algemene uitgangspunten die gezondheidsrisico’s beperken en dierenwelzijn en biodiversiteit ondersteunen.

De OIE onderneemt deze stappen omdat zij zien dat door de manier waarop de handel in wilde dieren nu soms verloopt, dit grote negatieve impact heeft op dierenwelzijn en biodiversiteit en zoönosen met grote sociaal-economische gevolgen, herhaald de kop opsteken.

Bij het ontwikkelen van de richtlijnen houdt de OIE rekening met het feit dat de handel in wilde dieren voor menige lokale gemeenschappen of plattelandsgebieden een belangrijke bron van eiwit, inkomen en levensonderhoud vormt.

Link naar het OIE document: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/A_OIEWildlifeTradeStatement_April2020.pdf